Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018

DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018

- Hallo sahabat BIMBEL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI - Bimbel Masuk PTN, SBMPTN, Karantina Simak UI, Supercamp, Pada Artikel kali ini mudah-mudahan membantu anda, artikel ini berjudul Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018, kami telah membuat artikel ini dengan baik dan mudah di pahami untuk anda baca sebagai informasi didalamnya juga yang terpenting semoga bermanfaat. mudah-mudahan isi postingan Artikel bimbel masuk ptn, Artikel FGI, Artikel Kisi Kisi, Artikel Soal, Artikel soal ujian nasional, Artikel Ujian, Artikel ujian sbmptn, yang kami tulis ini dapat dengan anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018
link : Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018

Klik Iklan dibawah ini dan Link Download akan terbuka

Baca juga


Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018


Berikut ini Beberapa Kumpulan latihan Soal USBN Sekolah Menengah Pertama tahun 2017/2018

Baca Juga Soal Latihan Online UN UNBK IPA Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 (disini)
Baca Juga Soal Latihan Online UN UNBK Matematika  SMP tahun 2018 (disini)
Baca Juga Soal Latihan Online UN UNBK Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 (disini)
Baca Juga Soal Latihan Online UN UNBK Bahasa Inggris Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 (disini)

Baca Juga Soal Latihan Online USBN PAI Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 (disini)
Baca Juga Soal Latihan Online USBN IPS Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 (disini)
Baca Juga Soal Latihan Online USBN PPKn (PKn) Sekolah Menengah Pertama tahun 2018 (disini)Berikut ini Contoh Soal Latihan USBN PKn (PPKN) Tahun 2017/2018

Mata Pelajaran :      Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Satuan Pendidikan: Sekolah Menengah Pertama     
Jumlah Soal :50 
Bentuk Soal :Pilihan Ganda (PG) 
Alokasi Waktu: 120 menit

PETUNJUK UMUM:
1.         Gunakan pensil 2 B utk menghitamkan bulatan pada Lembar JawabanKomputer (LJK)
2.         Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yg disediakanPILIHAN GANDA
1.         Adat istiadat ialah ....          
            a.     Hukum yg berulang kali dilaksanakan dan diikuti anggota masyarakat lain
 b.     Kebiasaan yg berulang kali dilaksanakan dan diikuti anggota masyarakat lain   
            c.     Kesopanan yg berulang kali dilaksanakan dan diikuti anggota masyarakat lain
            d.     Kesusilaan yg berulang kali dilaksanakan dan diikuti anggota masyarakat lain
2.         Norma dalam kehidupan insan yg mempunyai hukuman yg tegas adalah....
            a.     Agama                                                                                 c.     Hukum
            b.     Kesusilaan                                                                           d.     Kesopanan        
3.         Kaidah atau norma yg jenis sanksinya berupa pengusiran dari kelompoknya dinamakan norma ....
            a.     Kesusilaan                                                                            c.     Agama              
            b.     Adat atau Kemasyarakatan                                                  d.     Hukum              
4.         Manakah di antara perbuatan di bawah ini yg bisa dikategorikan bentuk pelanggaran terhadap keempat norma yg ada dalam masyarakat ....
            a.     Mencuri                                                                              c.     Memfitnah                        
            b.     Memberikan warisan kepada pihak wanita saja         d.     Menghina tetangga
5.         Norma mempunyai fungsi yg sangat penting dalam masyarakat yaitu utk ....
            a.    Menegakkan keadilan                                               c.     Menciptakan ketertiban
            b.    Menegakkan kebenaran                                            d.     Mewujudkan kebersamaan          
6.         Perhatikan pernyataan berikut
1.   Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
2.   Menikmati hasil pembangunan
3.   Menghormati jasa pahlawan
4.   Mengisi kemerdekaan dgn pembangunan
Dari pernyataan di atas   sikap setia terhadap proklamasi kemerdekaan  RI  ditunjukkan nomor ….
a.       1 , 2  dan  3                                                             c.  1, 3 dan 4
b.       1, 2 dan  4.                                                              d.  2, 3 dan 4

7.      Setelah mencapai kemerdekaan, maka kewajiban kita ialah ….
a.       Mensyukuri dgn mengadakan pesta yg meriah
b.       Mempertahankan dan mengisinya dgn hal-hal yg positif
c.       Berziarah ke makam-makam pahlawan
d.       Bekerja keras utk mengejar ketinggalan

8.      Sebagai seorang siswa, maka kita harus mengisi kemerdekaan antara lain dgn cara….
a.       Membantu pelaksanaan pembangunan
b.       Menghormati orang yg lebih tua
c.       Belajar dgn rajin utk meraih prestasi
d.       Menghadiri upacara-upacara kenegaraan

9.      Sebagai warga Negara ygbaik kita harus memperlihatkan sikap setia terhadap proklamasi 17 Agustus 1945 dgn cara….
a.       Menjalin kekerabatan kerjasama dgn Negara-negara tetangga
b.       Menumpas habis tentara-tentara musuh yg masih di Indonesia
c.       Menegaskan kebenaran dan keadilan
d.       Mengisi kemerdekaan dgn melaksanakan pembangun

10.     Salah satu upaya melanjutkan nilai-nilai proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945 yg telah disusun oleh pemimpin bangsa ialah ....
a.   Mempertahnakan bentuk negara kesatuan republik
b.   Bentuk negara boleh berubah, yg terpenting kemakmuran rakyat tercapai
c.       Terus menerus melaksanakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945
d.       Memperbaiki sistem pemerintahan menjadi parlementer

11.      Hak asasi insan pada hakikatnya ialah hak dasar yg dimiliki insan ....
            a.     Setelah melaksanakan kewajiban                                           c.     Setelah dewasa              
            b.     Atas derma pemerintah                                                      d.     Sejak lahir
12.      Pengakuan hak asasi insan di Indonesia diatur dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 pasal .... hingga dgn pasal ....
            a.     28 A -  28 J                                                                                    c.     27 – 34
            b.     28 – 28 J                                                                                       d.     26  - 34
13.      Ke yg termasuk lembaga-lembaga HAM ialah menyerupai berikut ini ....
            a.     Komnas partai                                                                        c.     Porda
            b.     Komnas HAM, Komda HAM, Peradilan HAM                        d.     Kongres
14.      Bentuk kemerdekaan mengemukakan pendapat menyerupai berikut ini ....
            a.     Unjuk rasa, Pawai, rapat umum                                               c.     Arisan
            b.     Apatis                                                                                        d.     Bunuh diri
15.      Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan kepada ....
            a.     Komnas HAM                                                                               c.     Pemerintah
            b.     Kepolisian RI                                                                                d.     dewan perwakilan rakyat / DPRD
16.      Warga negara yg memberikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab ....
            a.     Menaati aturan dan perundang-undangan                           c.     Memperoleh perlindunga hukum
            b.     Mengeluarkan pikiran secara babas                                     d.     Mendapat akomodasi kegiatan
17.      Keberlakuan Undang-Undang Dasar 1945 ke-1 ....
            a.     Ketetapan BPUPKI                                                                   c.     Ketetapan PPKI
            b.     Hasil rapat tokoh kemerdekaan                                               d.     Proklamasi Soekarno
18.      Setiap bangsa yg ingin berdiri kokoh dan mengetahui dgn terang tujuan yg ingin di capai nya sangat memerlukan ....
            a.     Dasar negara                                                                               c.     Cita-cita
            b.     Semangat                                                                                     d.     Pandangan hidup
19.      Berikut ini yg tidak termasuk nilai-nilai Pancasila ialah ....
            a.     Ketuhanan                                                                                    c.     Kerakyatan
            b.     Kemanusiaan                                                                               d.     Kekeluargaan
20.      Nilai-nilai yg tertkandung dalam sila Persatuan Indonesia antara lain ialah ....
            a.     Menggunakan produksi dalam negri                                     
            b.     Menebang pohan sembarangan utk di jual ke luar negeri   
            c.     Naik motor tidak pakai helm
            d.     Disintegrasi
21.      Di bawah ini merupakan conto sikap yg sesuai dgn persatuan, kecuali ....
            a.     Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia             c.     Melaksanakan ibadah sesuai dangan keyakinan
            b.     Tidak membeda-bedakan teman menurut suku      d.     Menggunakan produk dalam negeri
22.      Pasal-pasal dalam UUD1945 yg mengatur perihal bela negara, yaitu ....
            a.     Pasal 27 dan 28                                                                          c.     Pasal 27 dan 30
            b.     Pasal 28 dan 30                                                                          d.     Pasal 28, 30, dan 31
23.      Sesuatu negara sanggup dikatakan sebagai negara demokrasi, apabila negara tersebut menganut asas-asas pokok demokrasi, yaitu ....
            a.     Kedaulatan tertinggi pada pemerintah, persetujuan bebas lebih banyak didominasi rakyat
            b.     Kedaulatan tertinggi pada rakyat, persetujuan bebas lebih banyak didominasi rakyat
            c.     Kelaksanaan hak sosial dan politik, pemerintah kekuasaannya tidak terbatas
            d.     Pendelegasian kekuasaan/pemerintah,  turun-temurun
24.      Konperensi internasional comissi√≥n of jurist di Bangkok pada tahun 1985 dinyatakan bahwa, syarat-syarat pemerintahan yg demokratis dibawah rule of law ialah sebagai berikut, kecuali ....
            a.     Pemilihan umum yg bebas
            b.     Kebebasan utk memberikan pendapat
            c.     Perlindungan secara konstitusional atas hak warga negara
            d.     Perlindungan secara konstitusional atas hak penguasa negara
25.      Warga negara yg telah memenuhi syarat-syarat dalam Pemilu mempunyai hak utk dipilah dan menentukan sesuai dgn asas Pemilu yg  ....
            a.     Langsung                                                                                      c.     Bebas
            b.     Umum                                                                                            d.     Rahasia
26.      Kelebihan demokrasi dgn sistem reformasi ( pengawasan eksklusif oleh rakyat ) ialah ....
            a.     Rakyat di libatkan penuh dalam pembuatan Undang-Undang
            b.     Tidak semua rakyat dilibatkan dalam pembuatan Undang-Undang
            c.     Semua rakyat mempunyai pengetahuan penuh utk dilibatkan dalam pembuatan Undang-Undang
            d.     Rakyat dilibatkan penuh dalam semua urusan pemerintahan
27.      Demokrasi yg dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh sila-sila Pancasila adalah  ....
            a.     Demokrasi liberal                                                                        c.     Demokrasi Pancasila
            b.     Demokrasi terpimpin                                                                  d.     Demokrasi parlementer
28.      Demokrasi Pancasila mempunyai landasan aturan antara lain ....
            a.     Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, UU No 9 tahun 1998
            b.     Pancasila, GBHN, Tap MPR
            c.     Pancasila, Batang tubuh, GBHN
            d.     GBHN, Batang tubuh, Tap MPR

29.      Contoh penerapan budaya demokrasi dilingkungan negara ialah ....
            a.     Rakyat terlibat dalam pemilu, baik utk menentukan wakil rakyat, ataupun menentukan presiden dan wakil presiden
            b.     Semua rakyat terlibat dalam penyusunan undang-undang
            c.     Rakyat terlibat dalam pemilu dan penyusunan RAPBN
            d.     Tidak semua rakyat bisa melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah
30.      Hak wewenang dan kewajiban kawasan otonom utk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai perundang-undangan, ialah pengertian….
            a.     Otonomi daerah        b.  Daerah otonom        c.  Sentralisasi           . Dekonsentrasi
31.      Peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah kawasan diatur dalam ….
            a.     UU No. 31 tahun 2004   b.   UU No. 32  tahun 2004     c. UU No. 33 tahun 2004 d. UU No. 34 tahun 2004
32 .     Dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tertulis bahwa gubernur sebagai kepala pemerintahan kawasan propinsi dipilih secara        demokratis. Pelaksanaan pemilihan gubernur ketika ini dipilih oleh….
a.       Presiden sebagai pemerintah pusat                                       c.     DPRD Provinsi
b.       Rakyat melalui PILKADA                                                           d.     Partai politik pendukungnya

33.      Perhatikan tabel di bawah ini !
No
Urusan
No
Urusan
1
Politik Luar negeri
5
Moneter dan Fiskal
2
Pendidikan
6
Retribusi
3
Pertahanan
7
Agama
4
Kesehatan           Dari tabel di atas,  yg termasuk urusan pemerintah pusat ditunjukan dgn nomor…
           a.      1, 2 ,3 dan 5              b. 2, 3, 4 dan 6            c. 1, 3, 5 dan 7         d. 2, 3, 5 dan 7
34.      Di bawah ini ialah conto peraturan daerah  yg berkaitan dgn kebijakan publik, kecuali…
            a.     Perda perihal Ijin Mendirikan Bangunan                               c.     Perda perihal larangan perjudian
            b.     Perda perihal larangan berpendapat                                     d.     Perda perihal Retribusi Tempat hiburan
35.      Perhatikan pernyataan di bawah ini!
            1.     Dapat membentuk prilaku atau budaya demokrasi                 
            2.     Dapat membentuk masyarakat hukum                               
            3.     Dapat memperlihatkan laba secara pribadi
            4.     Dapat membentuk masyarakat madani
            5.     Dapat mewujudkan sikap masyarakat yg apatis terhadap pemerintahan
            Dari pernyataan diatas, manfaat keikutsertaan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di kawasan ditunjukan oleh
            nomor…
            a.     1, 2 dan 3           b.   2 ,3 dan 4            c.   1, 2 dan 4                d.   1, 3 dan 5
36 .     Dampak negati ketidakaktifan masyarakat dalam perumusankebijakan publik di kawasan antara lain, adalah…
           a.      Kebijakan publik sanggup mengayomi dan melindungi rakyat
           b.      Kebijakan publik tidak memenuhi hak-hak masyarakat secara menyeluruh
           c.      Kebijakan publik sanggup meningkatkankesejahteraan rakyat
          d.       Kebijakan publik selaras denga kebutuhan dan impian masyarakat
37.      Globalisasi pada hakekatnya dipengaruhi oleh perkembangan di bidang ....
            a.     Ilmu sosial                                                                                    c.     Ilmu pengetahuan teknologi
            b.     Ilmu budaya                                                                                  d.     Kemasyarakatan

38.      Pengaruh positif dari globalisasi ialah ....
            a.     Informasi lebih cepat                                                                 c.     Makanan gampang didapat
            b.     Cara berpakaian maju                                                               d.     Budaya asal-asalan
39.      Globalisasi merupakan perubahan zaman yg tidak sanggup ….
            a.     Dibuang                                                                                        c.     Dibatasi
            b.     Dicegah                                                                                         d.     Dibantah
40.      Salah satu dampak globalisasi terhadap lingkungan √°dalah ….
            a.     Terjadinya polusi dimana-mana                                          c.     Jumlah pencari kerja semakin meningkat
            b.     Terjadinya eksodus suatu warga negara ke negara lain    d.     Pengangguran dimana-mana
41.      Sejak arus globalisasi bergulir, solidaritas antar masyarakat mulai pudar. Hal itu disebabkan karna dampak negatif globalisasi terutama dalam bidang ....
            a.     Devisa                                                                                           c.     Teknologi
            b.     Informasi                                                                                       d.     Tatanan sosial
42.      Sisi positif adanya globalisasi ditinjau dari aspek politik ialah ....
            a.     Munculnya sikap atau gerakan separatisme                         c.     Timbulnya kesadaran demokrasi
            b.     Munculnya keberanian menentang pemerintah                   d.     Merebaknya idiologi politik
43.      Masalah global yg lebih menghipnotis pada kehidupan sosial ialah ....
            a.     Krisis pemerintahan                                                                 c.     Pengungsian penduduk
            b.     Kesenjangan kaya dan miskin                                                 d.     Pelestarian hutan
44.      Dibawah ini ialah ciri orang berprestasi ....
            a.     Memiliki kemampuan tinggi dalam bidang tertentu              c.     Memiliki ketelitian dan kesabaran
            b.     Memiliki kesepakatan yg tinggi terhadap pekerjaan             d.     Pernyataan a, b, dan c benar
45.      Ciri anak yg mempunyai kecerdasan linguistik menyerupai berikut ini ....
            a.     Tidak suka menulis, mengarang atau bercerita                   
            b.     Cepat menghapal nama, tempat, tanggal atau hal-hal lainya                               
            c.     Suka mengotak-atik permainan
            d.     Malas membaca
46.      Keterbukaan ialah sifat yg perlu dimiliki semoga orang sanggup membuatkan potensi diri utk berprestasi. Orang yg mempunyai sikap terbuka ialah ....
            a.     Sulit bergaul dan bahagia memendam perasaan sendiri
            b.     Kesiapan menceritakan diri sendiri dan permasahlahannya sendiri
            c.     mempunyai pikiran yg siap mendapatkan ide-ide gres
            d.     mempertahankan pendapat sendiri
47.      Ciri-ciri sikap insan menghindari resiko, tidak berguru dari kesalahan dan puas dgn kedudukan yg ada disebut ....
            a.     Nilai pribadi tidak jelas                                                               c.     Wibawa rendah
            b.     Kemampuan latih rendah                                                          d.     Pribadi yg kerdil
48.      Salah satu ciri yg menonjol dari seseorang yg sukses atau berprestasi ialah ....
            a.     menjalin kolaborasi dgn aneka macam pihak yg penting untung
            b.     membiasakan diri utk selalu berdiskusi utk kepentingan dirinya
            c.     berani mengambil resiko dan menghilangkan perasaan putus asa
            d.     selalu optimis dan memimpikan hal-hal yg tidak masuk nalar

49.      Yang dimaksud dangan kecerdasan kinestik badan ialah ....
            a.     bahagia bergerak                                                               c.     Gemar berlari, melompat dan berguling
            b.     bahagia melaksanakan pekerjaan yg melibatkan tangan    d.     Pernyataan a, b, dan c benar
50.      Di bawah ini ialah hal-hal yg perlu dihindari semoga komunikasi sebagai sarana dalam menggabungkan prestasi diri efektif ....
            a.     keinginnan utk mendengar                               c.     Keinginan utk memperlihatkan solusi
            b.     keinginan utk mengalah                                    d.     Keinginna utk mencurahkan kekesalan                  
= Baca Juga =DOWNLOAD FILE DIBAWAH INI

Klik Iklan dan Link Download akan terbukaDemikianlah Artikel Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018

Jangan lupa juga untuk klik iklan berikut untuk terus mendukung keberlangsungan blog ini, Sekian artikel Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018 kali ini, mudah-mudahan bisa memberi informasi dan manfaat untuk anda semua. baiklah, jangan lupa komentar dibawah, beri masukan untuk kami supaya kami tetap semangat dan terus berkarya, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018 dengan alamat link https://www.bimbelmasukptn.co.id/2008/01/contoh-soal-latihan-usbn-mata-pelajaran.html

0 Response to "Contoh Soal Latihan Usbn Mata Pelajaran Pkn Smp Tahun 2017 2018"

Posting Komentar